15 ภาพที่จะบอกว่าเทคโนโลยีมีผลกระทบกับ “แมว” อย่างไร

ทุกวันนี้ สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ อินเตอร์แนต ทีวีจอแบน เข้ามามีบทบาทในชีวิตของมนุษย์อย่างเราๆ เป็นอย่างมาก หลายๆ คนอยู่ไม่ได้ถ้าขาดสิ่งเหล่านี้ แต่นอนว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบกับคนเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบถึงสัตว์เลี้ยงอย่าง “แมว” ด้วยเช่นกัน และนี่คือ 15 ภาพที่จะบอกว่าเทคโนโลยีมีผลกระทบกับ “แมว” อย่างไร

 

1. เมื่อนอนบน TV

1

 

2. เมื่อต้องการจะไปแกล้งเจ้าพวกมนุษย์

2

 

3. เมื่อต้องการความอบอุ่น

3

 

4. เมื่อออกล่า

4

 

5. เมื่อจองมองดูพวกนก

5

 

6. เมื่อต้องการของเล่นพันตัว

6

 

7. เมื่อจะจับปลา

7

 

8. เมื่อได้อยากอะไรมากอด มาหนุน

8

 

9. เมื่อสวีทกับแฟน

9

 

10. เล่น

10

 

11. วิ่ง

11

 

12. บ้าน

12

 

13. เมื่อถ่ายภาพร่วมกับมนุษย์

13

 

14. เมื่อจองมองดูพวกนก

14

 

15. เล่น

15

 

เครดิตข้อมูล boredpanda.com