10 อันดับประเทศที่อันตรายที่สุดในโลก ที่ต้องคิดให้ดีก่อนที่คุณจะไปเยือน

ปัญหาสงคราม และความล้มเหลวในการบริหารประเทศ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศต่างๆ ล้มเหลวจนนำมาซึ่งปัญหาที่ประชาชนไม่สามารถรับมือได้เอง ไม่มีความปลอดภัยในการใช้ชีวิต ซึ่งได้เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก

และในปี 2017 นี้ Global Peace Index (GPI) หน่วยงานดัชนีสันติภาพโลก ได้ทำการจัดอันดับ 10 ประเทศที่มีความอันตรายสำหรับชีวิตและทรัพย์สินมากที่สุด ไว้ดังต่อไปนี้

 

อันดับ 10

ประเทศยูเครน (Ukraine)

ยูเครนยังประสบปัญหาถูกพิษเศรษฐกิจเล่นงานจนยังไม่สามรถฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ ทำให้ยูเครนกลายเป็นประเทศในยุโรปแห่งเดียวที่เข้ามาติดอันดับ 10

 

อันดับ 9

สาธารณรัฐแอฟริกากลาง (Central African Republic)

แอฟริกากลางเป็นอีกประเทศที่เกิดปัญหาสงครามกลางเมือง แม้จะสิ้นสุดลงไปแล้วเมื่อปลายปี 2014 แต่กลายเป็นประชาชนส่วนใหญ่กลายเป็นผู้พลัดถิ่นฐาน นอกจากนี้ยังมีปัญหาสำคัญในเรื่องของการขาดแคลนอาหารที่สหประชาชาติกำลังให้ความช่วยเหลืออยู่

 

 

อันดับ 8

ประเทศซูดาน (Sudan)

ซูดานยังประสบปัญหาความขัดแย้ง ทั้งกับคู่กรณีอย่างเซาท์ ซูดาน แต่ปัญหาหลักๆ คือซูดานประสบปัญหาเศรษฐกิจ เพราะถูกนานาชาติคว่ำบาตรทางการค้า แต่อาจจะดีขึ้นได้ตามลำดับ เพราะสหรัฐอเมริกาที่คว่ำบาตรซูดานมานานกว่า 20 ปี ได้ประกาศยกเลิกการคว่ำบาตรแล้วเมื่อปลายปี 2017 โดยปธน. โดนัลด์ ทรัมป์

 

อันดับ 7

ประเทศลิเบีย (Libya)

ลิเบียประสบปัญหาสงครามกลางเมืองระลอกใหม่ หลังหมดสงครามล้มรัฐบาลกัสดาฟี่ กลายเป็นว่าลิเบียไม่สามารถก่อตั้งรัฐบาลได้ จนเกิดสงครามกลางเมืองรอบใหม่ เมื่อกลุ่มอำนาจหลายกลุ่มแตกตัวเข้าทำสงครามยึดอำนาจกันไปมาจนถึงปัจจุบัน

 

 

 

อันดับ 6

ประเทศโซมาเลีย (Somalia)

โซมาเลียประสบปัญหาการเป็นประเทศล้มเหลว หลังสงครามกลางเมืองของประเทศที่กินเวลาอย่างยาวนาน จนปัจจุบันก็ยังมีเชื้อสงครามหลงเหลืออยู่เช่นกัน ทำให้ชาวโซมาเลียเองต้องกลายเป็นผู้อพยพ และรอความช่วยเหลือจากสหประชาชาติ

 

 

 

อันดับ 5

ประเทศเยเมน (Yemen)

เยเมนประสบปัญหาสงครามกลางเมืองตั้งแต่ปี 2015 และมีทีท่าจะแย่ลงทุกขณะ เพราะประชาชนประสบปัญหาด้านอาหารและสุขอนามัย จนทำให้เกิดโรคอหิวาต์ระบาดอย่างหนักสูงถึงกว่า 500,000 คน และมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากโดยเฉพาะเด็ก

 

 

อันดับ 4

ประเทศเซาท์ซูดาน (South Sudan)

เซาท์ ซูดาน ตั้งแต่แยกประเทศออกจากซูดานมาเมื่อปี 2011 จนปัจจุบันก็ยังไม่ดีขึ้น เพราะไม่สามารถขจัดปัญหาสงครามได้ นอกจากนี้ยังไม่สามารถก่อตั้งเศรษฐกิจได้อีกด้วย ทำให้ประชาชนยังต้องรอรับการช่วยเหลือจากสหประชาชาติอยู่

 

 

อันดับ 3

ประเทศอิรัก (Iraq)

อิรักยังคงเจอกับปัญหาสงครามแบ่งแยกดินแดนที่ยังหาจุดสิ้นสุดไม่ได้ ทำให้อิรักยังคงเป็นประเทศที่ติดอันดับต้นๆ ในเรื่องของความน่ากลัว เพราะไม่มีปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเอาซะเลย

 

 

อันดับ 2

ประเทศอัฟกานิสถาน (Afghanistan)

อัฟกานิสถานยังคงมีปัญหาสงครามขนาดย่อยปะทุเป็นระยะ ซึ่งเป็นสงครามระหว่าง การแทรกแซงจากสหรัฐอเมริกาและสหประชาชาติ กับกลุ่มอัลเคด้าและตาลีบัน ทำให้อัฟกานิสถานยังไม่สามารถฟื้นตัวจากเศรษฐกิจและปัญหาในประเทศได้

 

 

อันดับ 1

ประเทศซีเรีย (Syria)

ซีเรียพบปัญหาสงครามกลางเมืองมาตั้งแต่ต้นปี 2011 ทำให้ชาวซีเรียนนับแสนคนกลายเป็นผู้อพยพพลัดถิ่นฐาน และอีกหลายแสนในรายชื่อของผู้เสียชีวิตในสงคราม แม้สงครามใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดแล้ว แต่เชื่อได้ว่าซีเรียเองยังคงมีปัญหาอีกมากมายรออยู่ในอนาคต…ที่ยังมองไม่เห็นทางออก

 

 

 

เครดิตข้อมูล aboutfriday.com

แบ่งปัน