40 ภาพถ่ายที่แบ่งโลกใต้น้ำ VS บนบกได้อย่างสวยงามน่ามหัศจรรย์

เมื่อโลกสองใบที่แตกต่างกันมาบรรจบกันผ่านผิวน้ำที่เปรียบเสมือนเส้นแบ่งภาพ จึงเกิดภาพความสวยงามที่แปลกตาขึ้น โดยการถ่ายภาพเช่นนี้เรียกว่า Split-Shot และนี่คือ 40 ภาพที่ดีที่สุดของการถ่ายภาพ Split Shot โดยช่างภาพมืออาชีพ ที่ได้ถ่ายทอดความแตกต่างและชีวิตของโลกใต้น้ำและบนน้ำได้อย่างน่าทึ่ง

 

#1 Physalia Physalis

1 Physalia Physalis

 

#2 A Baby Seal Cautiously Dips Its Head In Freezing Cold Water

2 A Baby Seal Cautiously Dips Its Head In Freezing Cold Water

 

#3 Fisherman

3 Fisherman

 

#4 Unexpected Underwater Encounter With A Green Iguana

4 Unexpected Underwater Encounter With A Green Iguana

 

#5 Bora Bora

5 Bora Bora

 

#6 Jellyfish

6 Jellyfish

 

#7 American Crocodile, Jardines De La Reina, Cuba

7 American Crocodile, Jardines De La Reina, Cuba

 

#8 Whale

8 Whale

 

#9 Krill: More Than A Dietary Suppliment

9 Than A Dietary Suppliment

 

#10 Beneath The Horizon

10 Beneath The Horizon

 

#11 Underwater Life Of Poda Island, Thailand

11 Underwater Life Of Poda Island, Thailand

 

#12 Cothyloriza And Miramare Castle

12 Cothyloriza And Miramare Castle

 

#13 A Caribbean Brown Pelican Is Literally Floating On His Dinner

13 A Caribbean Brown Pelican Is Literally Floating On His Dinner

 

#14 Traditional Fishing On The Island Of Mare In New Caledonia

14 Traditional Fishing On The Island Of Mare In New Caledonia

 

#15 Rajan The Swimming Elephant

15 Rajan The Swimming Elephant

 

#16 Group Selfie

16 Group Selfie

 

#17 Shark

17 Shark

 

#18 Zamami Island Locals

18 Zamami Island Locals

 

#19 Ocean Rose: Bass Point, Nsw Australia

19 Ocean Rose Bass Point, Nsw Australia

 

#20 Sipadan Island And Its Characteristic Underwater World

20 Sipadan Island And Its Characteristic Underwater World

 

#21 Caribbean Dog

21 Caribbean Dog

 

#22 Deadly Impact!

22 Deadly Impact!

 

#23 Interaction Between Whale Sharks And Local Fishermen In Papua Indonesia

23 Interaction Between Whale Sharks And Local Fishermen In Papua Indonesia

 

#24 Underwater World

24 Underwater World

 

#25 Underwater World

25 Underwater World

 

#26 Penguins On Ice Floe

26 Penguins On Ice Floe

 

#27 Green Lake , Austria

27 Green Lake (grüner See), Austria

 

#28 Pigs In Paradise

28 Pigs In Paradise

 

#29 Whaleshark

29 Whaleshark

 

#30 Bluebottle Army: Bluebottle Cnidarian, Bushrangers Bay, Nsw Australia

30 Bluebottle ArmyBluebottle Cnidarian, Bushrangers Bay, Nsw Australia

 

#31 South Africa

31 South Africa

 

#32 A Silky Encounter 2: Jardines De La Reina, Cuba

32 A Silky Encounter 2 Jardines De La Reina, Cuba

 

#33 Two Moon Jellies Drifting In Shallow Water

33 Two Moon Jellies Drifting In Shallow Water

 

#34 Underwater World

34 Underwater World

 

#35 Penguins

35 Penguins

 

#36 Freediving In Greece

36 Freediving In Greece

 

#37 Sharks

37 Sharks

 

#38 Crimson Tide: Waratah Anemones, Port Kembla, Nsw Australia

38 Crimson Tide Waratah Anemones, Port Kembla, Nsw Australia

 

#39 Your Move: American Crocodile, Jardines De La Reina, Cuba

39 Your MoveAmerican Crocodile, Jardines De La Reina, Cuba

 

#40 Just A Selfie …

40 Just A Selfie ...

 

เครดิต boredpanda.com

แบ่งปัน