40 ภาพวิวทิวทัศน์บ้านเมืองและผู้คนในญี่ปุ่นยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2

นี่คือ 40 ภาพวิวทิวทัศน์บ้านเมืองและผู้คนในญี่ปุ่นยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งต้องบอกเลยว่าแต่ละภาพนั้นคลาสสิคและหาชมยากมากๆ โดยของเวลาของภาพจะอยู่ในช่วงปลายยุค 1800 จนไปถึงช่วงต้นของยุค 1900 ในวันเวลาที่ญี่ปุ่นเริ่มปรับเปลี่ยนการปกครองตั้งแต่ต้นยุคเมจิมาจนถึงต้นยุคโชวะ (หลังจากนั้นอีก 10 กว่าปีจึงเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2)

1. GIRLS IN THE GENKYU-EN GARDEN of Hikone, Near OLD KYOTO
Ca.1897-1900 T. ENAMI Glass Slide from a Stereoview.

1-1

 

2. The Bronze Horse at Suwa Shrine, NAGASAKI

2

 

3. A MAIN STREET IN OLD YOKOHAMA
Photographed : T.Enami [Enami Nobukuni]

3

 

4. LOOKING NORTH-EAST FROM “THE BLUFF” OVER OLD 1890s YOKOHAMA
Photographed : T.Enami [Enami Nobukuni]

4

 

5. THE OLD FUJIYA HOTEL at MIYANOSHITA
Photographed : T.Enami [Enami Nobukuni]

5

 

6. Entrance to Enoshima after Crossing the Sand Bar 江の島
Photographed : T.Enami [Enami Nobukuni]

6

 

7. THE JUNITEN SHRINE at HONMOKU
Photographed : T.Enami [Enami Nobukuni]

7

 

8. TOMIOKA
A Beach Scene in Old Japan
Photographed : T.Enami [Enami Nobukuni]

8

 

9. KIYOMIZU TERA
The Old Japanese Temple Half-Built on Scaffolding
Photographed : T.Enami [Enami Nobukuni]

9

 

10. THE OLD STONE JIZO CARVED INTO A HIDDEN MOUNTAIN NEAR HAKONE
Photographed : T.Enami [Enami Nobukuni]

10

 

11. GONE FISHIN’
A Meiji-era Scene Along the Old Hozu River of Kyoto

11

 

12. River Scene in The Coastal Town of OISO, Kanagawa JAPAN
Photographed : T.Enami [Enami Nobukuni]

12

 

13. TORII and STONE LANTERN ON THE ISLAND OF MIYAJIMA
A nice shot by HERBERT G. PONTING ca.1905. From a half-stereoview.

13

 

14. OLD PALS on the NEGISHI VILLIAGE ROAD
Yokohama, Japan in the 1880s
Photograph : Kimbei Kusakabe

14

 

15. RURAL SCENE
Say, those Old Folks look Familiar!
Photograph : Kimbei Kusakabe

15

 

16. Sunset over the Great Torii at Itsukushima Shrine on Miyajima (Near Hiroshima)

16

 

17. WALKING TO T. ENAMI’S PHOTO STUDIO IN YOKOHAMA

17

 

18. REST HOUSE IN THE MOUNTAINS OF KYOTO

18

 

19. HOLE IN THE ROCK FISHERMAN

19

 

20. A SLOW DAY ON BENTEN STREET, YOKOHAMA

20

 

21. A RAINY DAY IN OLD KYOTO

21

 

22. THE DIAYA RIVER NEAR KYOTO

22

 

23. AFTER THE FLOOD

23

 

24. THE LOTUS POND
Lake Shinobazu in Ueno Park, Tokyo

24

 

25. KINTAI BRIDGE
A Beautiful Work of Engineering in Iwakuni

25

 

26. NAGOYA CASTLE

26

 

27. A DAY AT THE BEACH
A Japanese Family Outing

27

 

28. A YOUNG GIRL OUT FOR A STROLL

28

 

29. WOMAN UNDER A PINE LOOKING AT TOGETSU BRIDGE AT ARASHIYAMA, KYOTO
Ca.1897-1900 T. ENAMI Glass Slide from a Stereoview.

29

 

30. RUSTIC JAPAN
Springtime in the Old Park at Kurotani, Kyoto

30

 

31. I SCREAM, YOU SCREAM, WE ALL SCREAM FOR…..SUSHI !

31

 

32. GEISHA AMONG THE BIG TREES

32

 

33. THE CLIFF-TOP PATH AND SOUVENIR SHOP ABOVE THE CAVE OF ENOSHIMA

33

 

34. THE RUSTIC EDOGAWA PARK IN TOKYO

34

 

35. ZEN, STONE

35

 

36. RICE PADDIES ABOVE LAKE SUWA 諏訪湖

36

 

37. THE WISTERIA TRELLIS

37

 

38. WISTERIA BRIDGE OVER THE FUJI RIVER
[Kamaguchi Bridge]

38

 

39. TWO GEISHA ON A BRIDGE
Sun Shining Through Maples at Takinogawa, at OJI near TOKYO

39

 

40. A JAPANESE SHANTY TOWN ALONG A POLLUTED, GREYWATER CANAL (OSAKA)

40

 

เครดิตข้อมูล pantip.com